Hanes

 • Created by: ATveit
 • Created on: 30-01-15 23:54

Y Dirwasgiad Mawr - Ymateb y Cyhoedd

Ymatebodd y di-waith i'r dirwasgiad trwy drefnu:

 • Ceginau Cawl - Rhoi cawl am ddim i'r tlawd.
 • Cyfnewidfa Waith- Gwiethwyr yn cofnodi yma os roeddent ar gael am waith.
 • Ysbytai Esgid - Hen esgidiau yn cael eu casglu a'i rhod i'r tlawd.
 • Streiciau aros i lawr- Mwyngloddwyr yn protsetio drwy gwrthod dod allan o'r meysydd.
 • Gorymdeithiau Newyn - Pobl yn teithio i Llundain fel ffordd o brotest.
 • Institiwt y Gweithwyr - Lle i bobl ymlacio a chwarae gemau yn eu hamser personol.

Diwydiannau Newydd

 • Galw mawr am nwyddau mas-gynhyrchu megis ceir a chreision yn yr 1930au.
 • Cyfanswm y ceir a werthwyd ym Mhrydain yn codi o 132,000 (1913), i dua 2 filiwn (1938).
 • 1926 - Sefydlwyd y Bwrdd Trydan Canolig ar gyfer diwydiant. Cyfle i gartrefi Prydain cael cyflenwad.
 • 1928 -  9 miliwn o dai wedi'u cysylltu gyda gwifrau trydan.

Ymfudo

 • Ymfudodd 400,000 o bobl o Dde Cymru i ardaloedd megis Llundain, Canolbarth a De-dwyrain Lloegr.
 • Angen hyfforddiant i weithio yn y diwydiannau meddal - nad oedd y Llywodraeth yn fodlon talu.
1 of 3

Y Cytundeb Versailles, 1919

 

 • Collodd yr Almaen llawer o dir, gan gynnwys:

               1. Alsace-Lorraine (Collwyd i Ffrainc).

               2. Eupen a Malmedy (Collwyd i Wlad y Belg).

               3. Northern Schleswig (Collwyd i Ddenmarc).

               4. Hultschin (Collwyd i Tsiecoslofacia).

               5. Gorllewin Prwsia, Posen a Silesia Uchaf (Collwyd i Wlad Pwyl)

 

 • Dim arfau modern, tanciau,  nac awyrennau byddin. Byddin dim fwy na 100,000.
 • Roedd rhaid i'r Almaen derbyn cyfrifoldeb llawn ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf.
 • £6,600 angen cael ei talu oherwydd dinistr y Rhyfel.
 • Dim yn cael ailarfogi'r Rheindir na chadw milwyr yno.
 • Gorfodwyd llawer o Almaenwyr i fyw mewn gwledydd eraill megis y Sudetenland.
2 of 3

Y Cytundeb Versailles, 1919

 

 • Collodd yr Almaen llawer o dir, gan gynnwys:

               1. Alsace-Lorraine (Collwyd i Ffrainc).

               2. Eupen a Malmedy (Collwyd i Wlad y Belg).

               3. Northern Schleswig (Collwyd i Ddenmarc).

               4. Hultschin (Collwyd i Tsiecoslofacia).

               5. Gorllewin Prwsia, Posen a Silesia Uchaf (Collwyd i Wlad Pwyl)

 

 • Dim arfau modern, tanciau,  nac awyrennau byddin. Byddin dim fwy na 100,000.
 • Roedd rhaid i'r Almaen derbyn cyfrifoldeb llawn ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf.
 • £6,600 angen cael ei talu oherwydd dinistr y Rhyfel.
 • Dim yn cael ailarfogi'r Rheindir na chadw milwyr yno.
 • Gorfodwyd llawer o Almaenwyr i fyw mewn gwledydd eraill megis y Sudetenland.

 


3 of 3

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »