Hanes

  • Created by: ATveit
  • Created on: 02-02-15 22:08

Yr Ail Rhyfel Byd

1. Medi 1939

  • Ymosododd yr Almaen ar Wlad Pwyl.
  • Ffrainc a Phrydain yn cyhoeddi rhyfel.

2. Gaeaf 1939 -40

  • Cyfnod y Rhyfel Ffug.

3. Gwanwyn - Haf 1940

  • Yr Almaen yn ymosod yng Nghorllewin Ewrop.
  • Erbyn Mehefin wedi concro: Denmarc, Norwy, Iseldiroedd, Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Ffrainc.
  • 340,000 o filwyr yn cael eu achub o draethau Dunkirk

4. Gorffennaf - Tachwedd 1940

  • Brwydr Prydain. Orchfygwyd y Lufftwaffe gan yr RAF. Llwyddo i atal ymosodiad ar Brydain.

1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »