H

?
  • Created by: ATveit
  • Created on: 02-02-15 17:58

Y Cytundeb Versailles, 1919

Collodd yr Almaen llawer o dir, gan gynnwys:

               1. Alsace-Lorraine (Collwyd i Ffrainc).

               2. Eupen a Malmedy (Collwyd i Wlad y Belg).

               3. Northern Schleswig (Collwyd i Ddenmarc).

               4. Hultschin (Collwyd i Tsiecoslofacia).

               5. Gorllewin Prwsia, Posen a Silesia Uchaf (Collwyd i Wlad Pwyl)

  • Dim arfau modern, tanciau,  nac awyrennau byddin. Byddin dim fwy na 100,000.
  • Roedd rhaid i'r Almaen derbyn cyfrifoldeb llawn ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf.
  • £6,600 angen cael ei talu oherwydd dinistr y Rhyfel.
  • Dim yn cael ailarfogi'r Rheindir na chadw milwyr yno.
  • Gorfodwyd llawer o Almaenwyr i fyw mewn gwledydd eraill megis y Sudetenland.
1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »