Ffiseg

?
  • Created by: ATveit
  • Created on: 22-02-15 21:03

Dadfeiliad Ymbelydrol

Atom gyda niwclews ansefydlog. Gall dorri'n ddarnau gan allyrru pelydriad sy'n iondeiddio ar ffurf:

  • Alffa - Niwclysau heliwm, h.y        . Ioneiddio fwyaf. Treiddio lleiaf - darn o bapur a croen yn eu hamsugno.
  • Beta - Electronau ag egni uchel, h.y         . Gallu ioneiddio'n gymedrol. Plastig persbecs a rhai milimetrau o alwminiwm yn eu hamsugno.
  • Gama - Tonnau electromagnetig ag egni uchel. Ioneiddio leiaf. Treiddio fwyaf. Gallu teithio drwy sawl centimetr o blwm.

Mewn hafaliad dadfeiliad ar gyfer dadfeiliad beta niwclews, mae rhif proton yr elfen yn cynyddu.

Mae allyrru gronynnau alffa neu beta yn gwneud y niclews yn fwy sefydlog - adfer cydbwysedd optimwm rhwng y portonau a niwtronau.

 

1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »See all Popeth resources »