Artemis Gwarth

?
 • Created by: LalaJenks
 • Created on: 18-11-19 19:31

Barn

 • stori/syniad wych
 • Gwrthwyneb i'r arfer
 • Unigryw iawn - dim copio
 • Hawdd i ddilyn
1 of 10

Cyflwyniad

Artemis Gwarth

Addasiad Catrin Dafydd

2 of 10

Am yr Awdur

 • Eoin Colfer
 • Wexford, Iwerddon - pedwar ar ddeg o fai 1965
 • Coleg Dilyn
 • Athro ysgol gynradd

Llyfrau enwog:

 • The Wish List
 • Supernaturalist
 • Airman
 • The Half Moon Investigations
3 of 10

Themau

Teulu

 • Artemis - Mam "Tagodd Artemis wrth geisio beichio crio"
 • Am chwilio ei tad
 • Taflu popeth am iechyd ei fam
 • Gweisyn - Gwen

Hyd a lledrith 

 • Corachod, Ellyllynod, gwr-feirch
 • Cymru yn Hydol

Technoleg

 • System diogelwch
 • Stopio amser
 • Arfau cudd
4 of 10

Plot

 • Adfer ffortiwn deuluol
 • Herwgipio Tylwyth - Heulwen
 • Merch cyntaf yn yr LEPrecon
 • Mynd i Gymru i ail lenwi a hyd
 • Comander gwreiddyn yn trio achyb
 • Mwrc, Trol, Bio Bomb, Stopio amser
 • Rhannu arian- iechyd Mam
5 of 10

Cymeriadau

Artemis

 • Galluog iawn
 • Hyderus
 • 12 oed
 • Teulu yn meddwl mwy iddo na beth mae o'n gadael i pobl feddwl
 • Gweisyn fel ail dad iddo

Heulwen

 • Merch cyntaf LEP
 • Penderfynnol
 • Mam wedi marw- ymbelydraeth
 • Ffurfio bond tadol a Gwreiddyn
 • Annibynnol
6 of 10

Iaith ac arddull

Ansoddeiriau

 • Golygfeudd hydol
 • Emosiynau pobl
 • Adeiladu i cymeriad- meddwl nhw

Brawddegau byr

 • Llawer o tensiwn 
 • 2 ochr- 2 rhagolwg- clymu'r golygfeudd

Cyffelybiaethau

 • Doniol
 • Felodramatig- cymeriadu
 • Pwysleisio gan mynd dros ben llestry
7 of 10

Hoff Dyfyniad

"Mae bywyd capten Pwyll mewn perygl, felly bwra'r botwm 'na cyn I

mi ddringo'r twr a'I wasgu gyda dy ben di!"

Perthynas Gwreiddyn a Cwiff- Wedi cael lond bol efo'i syniadau gwallgof

Doniol

Felodramatig

8 of 10

Barn

 • Unigryw
 • Stori gwych
 • Hawdd i darllen + dilyn
 • Cymeriadau gwych
 • Rhoi'r gwrthwyneb a'r straeon tylwyth arfer
9 of 10

naa

10 of 10

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all wELSH resources »