...

?
 • Created by: ATveit
 • Created on: 29-01-15 22:22

Y Dirwasgiad Mawr - Ymateb y Llywodraeth

 • Polisi 'Laissez-faire' - Na wnaeth y llwyodareth busnesu gydag unrhyw achosion i'w wneud gyda'r economi.
 • J.M.Keynes - Economegydd yn erbyn 'Laissez-faire'. Credu dylai'r Llywodraeth menthyg arian i gefnogi diwylliant.
 • 1931 - Ramsey MacDonald, arweinydd y Blaid Llafur, wedi'i benodi yn Brif Weinidog Prydain.
 • (1931) - Mesurau gan y llwyodraeth i rheoli wario cyhoeddus:
 1. Lleihau budd-dal y di-waith - Dol a cyflogau gweithwyr yn y sector gyhoeddus yn lleihau 10%
 2. Codi trethi incwm - Trethi incwm yn codi o 22c i 25c yn y £.
 3. Pwyllgorau cymorth cyhoeddus.
 4. Y prawf moddion - Hawl gan swyddogion i ymchwilio i sefyllfa bob teulu a oedd yn derbyn cymorth gan y llwyodraeth. Arian ei dynnu o'r doll  gyda unrhwy incwm ychwanegol, e.e. gwaith rhan-amser plentyn, rhent llytwyr, pensiwn pethynas oedrannus.
 5. Tollau Mewnforion - Pobl  felly yn brynu cynrych rhatach o Brydain.
 • Deddf Ardaloedd Arbennig, 1934 - De Cymru, Durham, Glannau Tyne, Gorllwein Cumbria, a Canolbarth yr Almaen yn cael pres benthyciol gan y Lywodraeth er mwyn gwella tai a cyfleusterau.
 • Deddf Diweithdra, 1934 - Osgoi cyhoeddusrwydd drwg. Sefydlu Fyrddau Cynnal y Di-wiath. Trefnu'r Profion Modd.
1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar Bengali resources:

See all Bengali resources »See all dasd resources »