The Religion of the Druids

Latin Text with Translation in between for Easy Referencing

HideShow resource information
  • Created by: weiwei
  • Created on: 21-06-10 17:37
Preview of The Religion of the Druids

First 115 words of the document:

natio omnis Gallorum est magnopere dedita religionibus, atque ob eam causam ei, qui sunt affecti gravioribus
morbis quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immolant aut se immolaturos esse
vovent administrisque ad ea sacrificia Druidibus utuntur, quod, nisi pro vita hominis reddatur hominis vita, non
posse deorum immortalium numen placari arbitrantur; publiceque eiusdem generis habent instituta sacrificia.
alii simulacra ingenti magnitudine habent, quorum membra viminibus contexta vivis hominibus complent;
simulacris incensis homines flamma circumventi pereunt. supplicia eorum qui in furto aut in latrocinio aut
aliquid noxia sint comprehensi gratiora deis immortalibus esse arbitrantur; sed cum copia eius generis defecit,
etiam ad innocentium supplicia descendunt.

Other pages in this set

Comments

No comments have yet been made

Similar Latin resources:

See all Latin resources »See all resources »