Suetonius notes

HideShow resource information
Preview of Suetonius notes

First 195 words of the document:

Omens, portens and the murder of Julius Caesar
proximis diebus equorum greges, quos in traiciendo Rubiconi
flumini consecrarat ac vagos et sine custode dimiserat, comperit
pertinacissime pabulo abstinere ubertimque flere. et immolantem
haruspex Spurinna monuit, caveret periculum, quod non ultra
Martias Idus proferretur. pridie autem easdem idus avem
regaliolum cum laureo ramulo Pompeianae curiae se inferentem
volucres varii generis ex proximo nemore persecutae ibidem
discerpserunt. ea vero nocte, cui inluxit dies caedis, et ipse sibi
visus est per quietem interdum supra nubes volitare, alias cum
Iove dextram iungere; et Calpurnia uxor imaginata est conlabi
fastigium domus maritumque in gremio suo confodi; ac subito
cubiculi fores sponte patuerunt. ob haec simul et ob infirmam
valitudinem diu cunctatus an se contineret et qua apud senatum
proposuerat agere differret, tandem Decimo Bruto adhortante, ne
frequentes ac iam dudum opperientes destitueret, quinta fere hora
progressus est libellumque insidiarum indicem ab obvio quodam
porrectum libellis ceteris, quos sinistra manu tenebat, quasi mox
lecturus commiscuit. dein pluribus hostiis caesis, cum litare non
posset, introiit curiam spreta religione Spurinnamque irridens et

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Idus Martiae adessent:
quamquam is venisse quidem eas diceret, sed non praeterisse.
ludis, quos primos consecrato ei Augustus edebat, stella
crinita per septem continuos dies fulsit exoriens circa undecimam
horam, creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti;
et haec de causa simulacro eius in vertice additur stella.…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Latin resources:

See all Latin resources »See all resources »