Pro Cluentio - Blank copy of the Latin Text

Here is a blank copy of just the latin text of Pro Cluentio. This can be used for annotation or writing above the individual latin words their English meaning (which is the most important thing to be able to do in the exam - know what each individual latin word means!). To do this, using your translation and perhaps a dictionary or online resource such as Perseus, match the Latin word and your translated English.

HideShow resource information
  • Created by: Adam
  • Created on: 19-04-11 08:45
Preview of Pro Cluentio - Blank copy of the Latin Text

First 138 words of the document:

Pro Cluentio ­ The Latin Text
Aulus Cluentius Habitus fuit, pater huiusce, iudices, homo non solum
municipii Larinatis ex quo erat, sed etiam regionis illius et vicinitatis
virtute, existimatione, nobilitate princeps. is cum esset mortuus
Sulla et Pompeio consulibus, reliquit hunc annos XV natum,
grandem autem et nubilem filiam, quae brevi tempore post patris
mortem nupsit Aulo Aurio Melino, consobrino suo, adulescenti in
primis, ut tum habebatur, inter suos et honesto et nobili. cum essent
eae nuptiae plenae dignitatis, plenae concordiae, repente est exorta
mulieris importunae nefaria libido, non solum dedecore, verum
etiam scelere coniuncta. nam Sassia, mater huius Habiti - mater
enim a me in omni causa, tametsi in hunc hostili odio et crudelitate
est, mater, inquam, appellabitur, neque umquam illa ita de suo

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Habiti, Melini illius adulescentis, generi
sui, contra quam fas erat amore capta, primo, neque id ipsum diu,
quoquo modo poterat, in illa se cupiditate continebat: deinde ita
flagrare coepit amentia, sic inflammata ferri libidine, ut eam non
pudor, non pietas, non macula familiae, non hominum fama, non
fili dolor, non filiae maeror a cupiditate revocaret.
animum adulescentis nondum consilio ac ratione firmatum pellexit
eis omnibus rebus quibus illa aetas capi ac deliniri potest.…read more

Page 3

Preview of page 3

Here's a taster:

Melino Cluentia ut in tantis iniuriis non
invita, ut a viro non libenter. tum vero illa egregia ac praeclara
mater palam exsultare laetitia, triumphare gaudio coepit, victrix
filiae non libidinis; diutius suspicionibus obscuris laedi famam
suam noluit; lectum illum genialem quem biennio ante filiae suae
nubenti straverat, in eadem domo sibi ornari et sterni expulsa atque
exturbata filia iubet.…read more

Page 4

Preview of page 4

Page 5

Preview of page 5

Here's a taster:

Aulus Cluentius, nullum periculum
mortis adiit, nihil mali timuit, quod non totum a matre esset
conflatum et profectum. quae hoc tempore sileret omnia atque ea,
si oblivione non posset, tamen taciturnitate sua tecta esse pateretur;
sed vero sic agitur ut prorsus reticere nullo modo possit.…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Latin resources:

See all Latin resources »See all resources »