Yr Amgylchedd

HideShow resource information
View mindmap
 • Yr Amgylchedd
  • Amgylchedd- Environment
  • Does dim digon o finiau- not enough bins
  • Mae graffiti- graffiti
  • Banc esgidiau- Shoe bank
  • Llawer o- lots of.
   • Mwy o- More of
   • Llai o- Less of
   • Gormod o- too much
   • Dim digon o- not enough
  • Gael binau- get bins
  • Siop elusen
  • Frwnt- Dirty.
   • Ian- clean
   • Saff- Safe
  • Mae'n sbwriel- rubbish
   • mae llygredd- Pollution
    • Llygru- (To) Pollute
     • Byrdu- (to) rot
     • Gynhyrchu- (To) produce
   • Mae fandaliaeth= vandalism
    • Gwydr- glass
  • Ailgylchu- Recycle
  • Tomennyd  sbwriel- Waste tips.
  • Dim digon o le- not enough room.
  • Llwch- dust
  • amrywiol- miscellaneous
  • Cyffredin- Ordinary
  • O hyd- all the time
   • ffiaidd- disgusting
   • Peryglus- Dangerous
   • Gwarthus- Disgarceful
  • Taflu- (to) throw
  • Pwy biau- Whose is?
  • nid fy mai i- It's not my fault.
  • Gollwng- (to) drop

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »