history y byd ehangwch

HideShow resource information
View mindmap
 • y byd ehangwch 1930-2000
  • y llen haearn
   • rhaniad clir yn ewrop rhwng gwledydd comiwnyddol yn y dwyrain a glwedydd democrataidd yn y gorllewin
  • polisi cyfyngu
   • polisi tramor yn 1945 i atal comiwnyddiaeth rhag ymledu
  • athrawiaeth truman
   • araith gan arlywydd america i addo atal yr effaith domino rhag digwydd
  • yr eidal
   • glaniodd milwyr america a prydain yma yn 1943. daeth y wlad i fod ar ochor y cynghreiriad
  • comiwnyddiaeth
   • system o rheoli llym lle nad yw pobl yn cael mynegi barn yn agored
  • polisi ynysiaeth
   • polisi tramor america yn 1930au
  • rhyfel oer
   • enw'r rhyfel rhwng 1945-1990
  • rwsia
   • enghraifft o wlad comiwnyddol
  • glaniadau dydd d
   • milwyr prydain ac america yn glanio ar draethau normandi i ail gipio ffrainc
  • democratiaeth/cyfalafiaeth
   • system o rheolisy'n caniatau rhyddid ac i bobl fynegi barn yn agored
  • cynhadledd postdam
   • dadleuodd stalin a truman yma. penderfynwyd ar ddyfodol yr almaen
  • japan
   • y wlad olaf i ildio yn yr ail rhyfel byd
  • cynllun marshall
   • pres gan america i helpu gwledydd adfer o'r ail rhyfel byd a'i annog i beidio trion gomiwnyddol
  • brwydr midway
   • yn o brif fethiannau japan yn y cefnfor tawel
  • america
   • Untitled

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all The USA - twentieth century change resources »