DATRYS PROBLEMAU

?
 • Created by: Ffion
 • Created on: 18-03-14 18:24
View mindmap
 • Y BROBLEM
  • Mynd i'r brifysgol
   • Pa gwrs?
    • Pa brifysgol?
    • Pa graddau sydd angen?
    • Oes angen profiad gwaith?
   • Pa brifysgol?
   • Ar gyfer mynediad yn 2014 neu 2015?
  • Blwyddyn gap
   • Teithio
    • Profiadau newydd
    • Posibilrwydd gwirfoddoli mewn GLlEDd
  • Cael swydd
   • Llawn amser neu rhan amser?
   • Dros dro neu parhaol?
   • Bydd angen cael unrhyw hyforddi ychwanegol
   • Oes angen unrhyw cymwysterau arbennig?
   • Pa mor bell i ffwrdd?

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all welsh baccalaureate advanced resources »