Y System Nerfol

HideShow resource information
View mindmap
 • Y System Nerfol
  • Llygaid
   • Iris
    • Cyhyryn sy'n rheoli faint o olau sy'n mynd I mewn i'r llygad.
   • Dallbwynt
    • Y man ble mae'r nerf optig yn gadael y retina. Does dim celloedd golausensetif yn y man hwn.
   • Cornbilen
    • Gorchudd gwydn, clir dros yr iris a channwyll y llygad sy'n amddiffyn y llygad. Mae golau'n plygu wrth fynd drwyddo.
   • Nerf Optig
    • Bwndel o ffibrau nerf sy'n cario gwybodaeth o'r retina i'r ymenydd
   • Lens
    • Yn newid siap er mwyn ffocysu golau ar y retina
   • Retina
    • Haen o gelloedd golausensetif yng nghefn y llygad. Mae'n canfod delweddau a ffocyswyd gan y gornbilen a'r lens.
   • Canwyll y Llygad
    • Twll yng nghanol yr iris sy'n galluogi golau i fynd i mewn.
   • Sglera
    • Gorchudd allanol trwchus, gwydyn, gwyn y llygad
   • Coroid
    • Mae'n cynnwys haenau o wythiennau gwaed sy'n maethu cefn y llygad.
  • Gweithred Atgyrch
   • Gwirfoddol e.e. Cerdded
   • Anwirfoddol e.e. Curiad y Calon
   • Atgyrch e.e. Blincio
    • Gyflum
    • Awtomatig
    • Amddiffyn y corff
  • Camau gweithred Atgyrch
   • 1. Y Symbyliad
   • 2. Y Derbynydd
   • 3. Y Nerfgell Synhwyraidd
   • 4. Y Synaps
   • 5. Y Nerfgell Cysylltiol
   • 6. Cyd-drefnydd
   • 7. Y Nerfgell Echddygol
   • 8. Yr Effeithydd

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Nervous system, hormones and behaviour resources »