German grammar 'voeg- en bijwoorden'

 • Created by: Karinke
 • Created on: 05-04-18 14:43
View mindmap
 • voeg- en bijwoorden
  • maar
   • aber
    • Als je in de eerste zinshelft 'wel' kan invoegen
   • sondern
    • Als er sprake is van een heldere tegenstelling
  • wanneer
   • wann
    • sprake van onbekend tijdstip
   • wenn
    • gebruikt in de betekenis van 'als' of 'indien'
  • dat
   • dass
    • voegwoord dat hoofd- en bijzin koppelt
   • das
    • alle overige gevallen
  • dan
   • dann
    • Nederlandse 'dan'. geeft nadruk op tijdstip
   • denn
    • geeft geen nadruk op tijdstip
  • of
   • ob
    • geen sprake van keuze
   • oder
    • keuze tussen twee of meer mogelijkheden

Comments

No comments have yet been made

Similar German resources:

See all German resources »See all Grammar and vocabulary resources »