vjeronauk

?
 • Created by: Pecra15
 • Created on: 15-05-20 19:42
View mindmap
 • Bijeg iz slobode u ropstvo
  • Posljedice
   • ošte?enje mozga, oboljenje jetre
   • sr?ana oboljenja, impotencija i neplodnost
   • za?epljenje krvnih žila, na kraju i smrt
  • sredstva ovisnosti
   • DUHAN (cigarete, duhan...)
   • ALKOHOL (pivo, vino, žestoka pi?a...)
   • ORGANSKA OTAPALA (ljepila, lakovi...)
   • TEŠKA I ILEGALNA SREDSTVA (marihuana, opijum, heroin, LSD...)
  • ostale ovisnosti
   • kocka, igre na sre?u, internet, hrana, video igrice...
  • neki oblici "bijega od slobode"
   • pušenje, alkoholizam, drogiranje, ovisnost o kocki...
  • važno je izgra?ivati prave životne vrijednosti
   • u tome vjera u Bog i zahvalnost na daru života imaju veliku ulogu
  • ovisnost uvijek zapo?inje zbog osje?aja nesigurnosti

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Medicine and drugs resources »