Ultimate Teen Event

 • Created by: Navila. S
 • Created on: 30-05-15 13:49
View mindmap
 • Ultimate Teen Event
  • Föreläsare, 30 min
   • Musafa Zatara
    • Anima & Keyvan
     • Anina Kosch
      • Rihane  Rouhani
       • Benjamas Plumarpurn
     • Fanta  Touray
  • Föräldrar, 20
  • Personal, Volentärer, 20
  • Sociala Medier
   • Facebook
    • Instagram
   • Hemsida
  • Film, Dokumentär
   • Pressmedia
  • Sponsorer
   • Sponsor paket
    • Friends
     • MentorSverige
  • After Party
   • Goodiebag, Diplom
  • Crew Kläder
  • Uppträdare
   • Ibbo Yaffi
    • Belinda, Dj
    • Shan Da Man
     • Samir Badran
     • LGTM
  • Kontakta Skolor
   • Gillboskolan
    • Akalla Skolan
     • Helenelunds Skolan
      • Kunskaps Skolan
      • Studema Skolan
    • Utbildning Silverdal
    • Hammersta Skolan
     • Finska Skolan
      • Vintertulls Skolan
      • Kvarnbyskolan
       • Rissneskolan
    • Brunna Skolan
  • Impact Hub
   • 17 Juni
    • 1 July
     • 15 July
      • 29 July
       • 12 Augusti
        • 26 Augusti
         • 9 September
          • 23 September
           • 7 Oktober
  • 10 Oktober
   • Lördag

Comments

No comments have yet been made

Similar Creative Writing resources:

See all Creative Writing resources »See all UTE resources »