dt tyniad marchnad

HideShow resource information
 • Created by: Anwen
 • Created on: 11-03-14 16:30
View mindmap
 • Tyniad Marchnad
  • History
   • Mid 1960 - 1970 period - second generation innovation model.
   • Market was the source for new ideas for R + D
  • Diffiniad
   • Market pull is when product ideas are produced in response to market forces. Examples of market influences include:
    • A competing product is launched by another manufacturer.
    • A demand from consumers for new or improved products.
    • A manufacturer wants to increase their share of the market
  • The stages
   • Manufacturing
   • Development
   • Sales
   • Market need
  • Ynchwil Marchnad
   • Llawer iawn yn cael ei wneud
   • Pa mor effeithiol yw'r cynnyrch presennol?
    • Pa newidiadau gellid ei wneud iddo mae rhain yn cael ei ystyried gan yr adrannau ymchwil a dylunio.
    • Cael adborth trwy gwneud holiaduron a cael adborth gan grwp efallai.
  • Modelau llinol
   • cynnal nifer o adborth beirniadol
   • ddim yn canolbwyntio ar nifer or adborth y gaiff rhwng y camau cynhyrchu
   • Mae methiant sy'n digwydd mewn gwahanol gamau yn cael ei ail ystyried camau cynt ac yn canlyniadu mewn arloesiad newydd i'r cynnyrch.

Comments

No comments have yet been made

Similar Design & Technology resources:

See all Design & Technology resources »See all a resources »