T-Lymfocyten

?
 • Created by: Netty11
 • Created on: 18-04-15 23:40
View mindmap
 • T-Lymfocyten
  • T-geheugencellen
   • Inactief bij een infectie
   • Snellere afweerreactie
    • Herkennen een antigeen  bij een volgende reactie
  • Cytotoxiscje T-cellen
   • Cytokinen (Eiwitten)
    • B-Lymfocyten
     • Plasmacellen
      • Vormen antidtoffen tegen antigenen
       • Eiwitten
       • Immunoglobulinen (Ig)
      • Een plasmacel kan 1 type antistof vormen
       • Er kunnen meerdere antistoffen tegen een antigeen gevormd worden.
     • B-geheugencellen
   • Functies
    • Vernietigen lichaamscellen die met virussen zijn geinfecteerd. Hierbij  gaan de virussen ook dood.
     • Cellulaire afweer
     • Herkennen deze cellen aan stukjes antigeen die door een geinfecteerde cel op het celmembraan zijn geplaatst.
    • Reageren op cellen van een orgaan bij orgaantransplantatie
    • Reageren op lichaamscellen die door bepaalde vormen van kanker zijn aangetast
  • T-helpercellen
   • Cytokinen (Eiwitten)
    • B-Lymfocyten
     • Plasmacellen
      • Vormen antidtoffen tegen antigenen
       • Eiwitten
       • Immunoglobulinen (Ig)
      • Een plasmacel kan 1 type antistof vormen
       • Er kunnen meerdere antistoffen tegen een antigeen gevormd worden.
     • B-geheugencellen
  • Lymfocyten
  • Granulocyten
   • Aspecifieke afweer
    • Monocyten
     • Macrofagen
   • Fagocytose
    • Opname van ziekteverwekkers en lichaamsvreemdestoffen
     • Versmelting Blaassje met ziekteverwekker met lysosoom
  • Immuun
   • Natuurlijke immuniteit
   • Immunisatie
    • Actieve immunisatie
     • Vaccin
    • Passieve Immunisatie
     • Serum
   • Primaire Reactie
    • Secundaire reactie
  • Warmteafgifte
   • Straling
   • Geleiding
   • Stroming
   • Verdamping
  • Antigenen
   • Specifieke afweer
  • A
   • AB
   • 0
    • B
     • AB
  • Antiresus toedienen
   • Rh+
    • Rh-
     • Antiresus toedienen
      • Rh+
       • Rh-

   Comments

   No comments have yet been made

   Similar Biology resources:

   See all Biology resources »See all Immune System resources »