System Resbiradol Dynol

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 07-03-14 20:00
View mindmap
 • System Resbiradol Dynol
  • Llwybr yr Aer:
   • Ceg/Trwyn
    • Tracea
     • Broncws
      • Bronciolynnau
       • Alfeoli
        • Cyfnewid Nwyon yn digwydd
        • Addasiadau
         • Arwynebedd Arwyneb Mawr!
         • Tenau iawn
          • Llwybr Trylediad Fyr
         • Llaith
          • Nwyon medru hydoddi
         • Agos i'r Gapilariau
          • Cynnal Graddinat Crynodiad
  • Prif Rhannau yn y System Awyru
   • Asennau
    • Diogelu'r Ysgyfaint
    • Symud gan Gyhyrau rhyngasenol
   • Llengig
    • Llen gyhyrol yn gwahanu'r abdomen o'r thoracs
   • Epiglotis
    • Flap o gartilag sy'n atal bwyd mynd mewn i'r tracea
   • Laryncs
    • Caniatau iddych chi siarad
   • Pilenni Eisbilennol
    • Rhyddhau hylif Eisbilennol i'r ceudod eisbilennol
    • Iro er mwyn lleihau ffrithiant pan fu'r ysgyfaint yn ehangu yn ystod mewn anadlu

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Human, animal and plant physiology resources »