Irish advantages and disadvantages of Sport

This will halp you learn new words and great sentences for your letter etc.

HideShow resource information
View mindmap
 • Sport
  • Buntástí
   • déanann tú dearmad ar bhuairt an tsaoil
   • déanann tú cairdeas nua
   • foghlaimíonn tú scileanna nua
   • Ligean tú do scith
   • bíonn an duine spórtúil níos aclaí agus níos slántiúla
  • Míbhuntáistí
   • gortaítear thú
   • caitheann tú an iomarca ama ar
   • déantar dúshaothrú ar lucht leanúna
   • uaireanta bíonn sé costasach
   • cuirtear béim ar bhuachan thar aon rud eile

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »