povijest geografije drugi dio

 • Created by: Pecra15
 • Created on: 15-09-18 20:00
View mindmap
 • NOVI VIJEK
  • POVIJEST GEOGRAFIJE
  •  Nakon 4 god. moleci za sredstva  portugalskog kralju Ivanu 2. za plovdbu prema zapadu s kojom moze doci do Indije odlazi u Spanjolsku u ujedinjeno kraljevstvo kralja Ferdinanda II. Argonskog, i Izabele I. Kastiljske
   • Kraljica Izabela prihvaca Kolumbovu ideju te mu osigurava brodove i ljude; 17. travnja 1492. god, potpisali su ugovorkoji mu je dao ?in admirala, potkralja svih novootkrivenih podru?ja i tre?inu sveg blaga koje prona?e.
    • 1492. (15.-16.st.) tri karavele Santa Maria, Pinta i Ninja krenule se na put iz luke Palos de la Frontera; Kristofer otkriva prvi otok San Salvador (sveti spasitelj-danas Bahami), po zapisnicaru Amerigu Vespucci nazvana Amerika
  • prekida se veza s prepisivanjem antickih djela
  • 20.st.razvoj tehnologije, prvi sateliti, racunala, radari, skeneri  1946. prva slika Zemlje iz svemira
  • 1789. Francuska revolucija- srusili aristokrate; francuska vlada mjeri opseg Zemlje (40000km) s cime su odredili osnovnu mjernu jedinicu metar
   • Amerika se opire metrickom sustavu, svoj je preuzela od V.Britanije koja se takoder opire
  • 19.st. geografija je postala znanost, njemacki geografi Alexander von Humboldt i Carl Ritter bili su jedni od najvaznijih osnivaca suvremene geografije
   • Friedrich Ratzel je postavio temelje drustvene geografije djelom  Anthropogeographie
  • 1961.-prvi covjek u svemiru Jurij Gagarin, obletio cijelu zemljinu orbitu s brodom Vostok
  • 1911.-1912. bitka za sjeverni pol, Ronald Robert
  • 1953. covjek na vrhu svijeta (Mount Everest- 8,848m) Sir Edmund Hillary sa Sherpom Tenzingom
  • 1960. covjek na dnu svijeta ( Marijanski jarak-11 034m ispod r.m.) Donald Walsch

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all Development resources »