Datus Problem

sili

HideShow resource information
 • Created by: haf1
 • Created on: 03-06-14 09:09
View mindmap
 • Problem
  • Swydd
   • Cadw y swydd sydd gennyf ar hyn o bryd
    • Chwilio am swydd sy'n talu'n well
     • Pa mor bell I ffwrdd?
      • Sicrhau fy mod yn gymwys
       • Llawn amser neu rhan amser?
  • Blwyddyn gap
   • Profiadau newydd
    • Teithio
     • Gwyrfoddoli
   • Gweithio am flwyddyn
    • Cynulo arian ar gyfer Prifysgol
     • Ennill profiad
  • Mynd i'r brifysgol
   • Dewis pa brifysgol
    • Mynd yn 2014 neu 2015
     • Dewis pa gwrs
      • Sicrhau pa gymhwysterau sydd eu angen
       • Oes angen profiad gwaith ychwanegol?

Comments

No comments have yet been made

Similar Textiles resources:

See all Textiles resources »See all Welsh resources »