PARZYDELKOWCE

 • Created by: Szakalaka
 • Created on: 09-12-12 16:57
View mindmap
 • PARZYDELKOWCE
  • BUDOWA
   • polip - forma osiadla
   • meduza - forma plywajaca
   • ksztalt worka z obszerna jama gastralna, do której prowadzi otwór gebowy = odbytowy
   • 2 warstwy komórek: endo- i ektoderma
   • w srodku mezoglea - u meduz wiecej
   • u polipa - czulki, u meduzy - platy przygebowe = ramiona
   • komórki
    • parzydelkowe = knidocysty: do obrony i zdobywania pokarmu
    • nablonkowo - nerwowe: tworza ROZPROSZONY = DYFUZYJNY uklad nerwowy
    • gruczolowe: wydzielaja enzymy trawienne do jamy gastralnej (trawienie zewnetrzne)
    • nablonkowo - miesniowe: umozliwiaja ruch
    • interstycjalne: zdolne do ruchu, maja charakter totipotencjalny
  • ROZMNAZANIE
   • bezplciowe
    • podzial poptrzeczny
    • podzial podluzny
    • paczkowanie
    • strobilizacja
   • plciowe
    • metageneza - przemiana pokolen bez przemiany faz jadrowych - oba pokolenia 2n
    • larwa - planula
    • zaplodnienie  -> planula -> mlody polip -> dorosly polip -> strobilizacja -> efyra -> mloda meduza  -> dorosla meduza i produkcja gamet
  • ODZYWIANIE
   • podwójne trawienie
    • 2) trawienie wewnetrzne: fagocytoza
    • 1) trawienie zewnetrzne: przez enzymy
  • SYSTEMATYKA
   • koralowce
    • korale 8-promienne, np. koral szlachetny
    • korale 6-promienne, np. ukwial tegoczulki, korale madreporowe
   • kostkomeduzy, np. Tripedalia, Chironex fleckeri
   • krazkoplawy, np. chelbia modra, beltwa
   • Stulbioplawy, np. zeglarz portugalski, stulbia pospolita

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »