Overbeskatning av ressurser

View mindmap
 • Overbeskatning av ressurser
  • Mennesker
   • Hvalfangst i 1950-60 tallet kunne ført til utrydelse av de største hvalartene
    • Totalfredet
    • Fortsatt alvorlig for ca. 25% av alle hval- og delfinarter
  • Fisk
   • Avtalene som regulerer fisk er for dårlige
    • Mangelfull kontroll
    • Store kortsiktige gevinster
    • Svært effektive fiskefartøyer
  • Andre arter
   • Samleobjekter
    • Papegøyer
    • Aper
    • Slanger
   • Helbredende
    • Nesehorn
    • Slanger

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »