Mr Peachum -Oper Pishyn Tair

HideShow resource information
View mindmap
 • Mr Peachum
  • 'he is cynical, hard edged , uncompromising ,selfish, bitter, desperate and insensitive to others'
   • Dwdodd David Rubi, a chwareodd Mr Pechum yn cynhyrchiad 1986 y National Theater.
  • Mae o'n anhapus am ei lle yn y byd
   • Mae'n ymosod ar cyfalalfaeth
  • mae'n gweld ei teulu fel cyfle i creu arian
   • Mae ddim yn fodlon gadael Polli cael gwr ohewydd mae hi yn dda yw fusnes
    • 'Cael gwr y fath syniad' (golygfa un)
  • Mae cymeriad o yn atgofa fi o cymeriad Charlie Clench yn 'One man Two Guvenners'
   • 'Cael gwr y fath syniad' (golygfa un)
  • Antagonist Macheath.
  • Mae Peachum yn Dihiryn Eironig
   • Yn traddodiadol bydd dihiryn yn hollol drwg
    • Ond mae Mr Peachum yw'r cymeriad sydd yn eiriolwr moesoldeb traddodiadaol
   • Brecht yn cyfleu hyn trwy ei defnydd o caneuon gyda neges crefyddol
   • Me Peachum ond yn ymddwyn yn 'moesol' oherwydd mae'n credy all hi fod yn da i'w fusness.
    • Mae defnydd Peachum o Moesoldeb Trafodiadol er mwyn cyfiawnhau ei creulondeb yn cyfleu rhagrith crefydd
     • Mr Peachum
      • 'he is cynical, hard edged , uncompromising ,selfish, bitter, desperate and insensitive to others'
       • Dwdodd David Rubi, a chwareodd Mr Pechum yn cynhyrchiad 1986 y National Theater.
      • Mae o'n anhapus am ei lle yn y byd
       • Mae'n ymosod ar cyfalalfaeth
      • mae'n gweld ei teulu fel cyfle i creu arian
       • Mae ddim yn fodlon gadael Polli cael gwr ohewydd mae hi yn dda yw fusnes
       • Mae cymeriad o yn atgofa fi o cymeriad Charlie Clench yn 'One man Two Guvenners'
        • Antagonist Macheath.
        • Mae Peachum yn Dihiryn Eironig
         • Yn traddodiadol bydd dihiryn yn hollol drwg
          • Ond mae Mr Peachum yw'r cymeriad sydd yn eiriolwr moesoldeb traddodiadaol
         • Brecht yn cyfleu hyn trwy ei defnydd o caneuon gyda neges crefyddol
         • Me Peachum ond yn ymddwyn yn 'moesol' oherwydd mae'n credy all hi fod yn da i'w fusness.
          • Mae defnydd Peachum o Moesoldeb Trafodiadol er mwyn cyfiawnhau ei creulondeb yn cyfleu rhagrith crefydd

    Comments

    No comments have yet been made

    Similar Drama & Theatre Studies resources:

    See all Drama & Theatre Studies resources »See all Mr Peachum - charector analisys resources »