Stratagaethau Llosgfynydd St Helens

HideShow resource information
 • Created by: Ffion
 • Created on: 17-12-12 12:07
View mindmap
 • Llosgfynydd St Helens
  • Stratagaethau tymor byr
   • Symudwyd 200 o bobl
   • Map perygl
    • Cylchfa o 25km ar gae i'r cyhoedd
   • Dosbarthywd masgiau anadlu
   • Codwyd cysgodfannau argyfwng
  • Stratagaethau tymor hir
   • Ailblannwyd 18.4 miliwn o goed
   • Cadw llygaid ar cyflenwadau dwr
   • Ailadeiladu tai
   • Ailedrych ar mapiau perygl

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »