Llosgfynydd St Helens

Disgrifiad o nodweddion echdoriad llosgfynydd St. Helens.

HideShow resource information
 • Created by: Ffion
 • Created on: 16-12-12 15:58
View mindmap
 • Llosgfynydd St Helens
  • Nodweddion
   • 18/05/1980
   • Ymyl dinistriol, plat cefnforol a plat cyfandirol
    • Plat Juan de Fuca a Plat Gog. America
   • Mynydd yn chwyddo
   • Cyfres o daeargrynfeydd yn flaenorol i'r echdoriad.
  • Effaith amgylcheddol
   • Tirlithriad enfawr
   • Llyn Spirit yn cael ei lenwi, gwaelod y llyn yn codi
   • Miliynau o goed wedi ei llorio gan llif pyroclastig
   • 7,000 o anifeiliaid hela wedi marw
   • Niweidio ansawdd dwr afonydd a llynoedd
  • Effaith demograffig
   • 61 yn marw o anadlu i mewn lludw.
    • 57 yn marw o'r echdoriad, megis gwyddonwyr   a  pobl oedd yn gwrthod symud
  • Effaith economaidd
   • Cyfanswm cost o $1.1 biliwn
   • Collwyd $145 miliwn o gnydau, anifeiliaid a pheiriannau amaethyddol
   • Meysydd awyr leol yn gorfod cae (cost enfawr i'r economi rhanbarthol
   • Effaith ar dwristiaeth yr ardal, nifer o bobl yn collli ei swyddi
  • Effaith cymdeithasol
   • Pobl yn gorfod symud i ffwrdd
   • Ysgolion a cholegau yn gorfod cae dros dro
   • Pobl yn dioddef o 'stress'

Comments

Faith Thompson

Report


Written in Welsh

Similar Geography resources:

See all Geography resources »