Kölcsey Ferenc költészete

?
 • Created by: Ritax09
 • Created on: 18-03-18 17:22
View mindmap
 • Kölcsey Ferenc költészete
  • Parainesis
   • Latin eredet? szó,melynek jelentése: intelem, ill. erkölcsi útmutatás
   • Kölcsey Kálmán a címzett (a költ? unokaöccse)
   • KÖLCSEY TANÁCSAI:
    • 1. Szeretni az emberiséget!
     • Nem használhatunk minden embernek
    • 2. Szeresd a hazát!
     • Aki a hazáját szereti,az az emberiségnek is használ. A hazaszeretet néha áldozatokkal is jár.
    • Haza
     • Oltár
     • Család
     • Ház
     • Föld
    • 3.Törekedj ismeretekre!
     • Az élet tanulása.
      • ítélet
      • Ízlés
     • Az embereknek most már közéleti szerepet is be kell töltenie,szólnia  kell,ha az szükséges=> ismernie kell az anyanyelvet és folyamatosan fejleszteni azt.
      • HAZA                   NEMZET          NYELV
       • Ezt kell szeretni.
  • Vanitatum vanitas
  • Huszt
   • 1831-ben keletkezett a m?
   • m?faja:epigramma
   • A nagy változásokat a költ? optimizmusa hatja át.
   • A vers egy drámai jelenet átbeszélése.
   • A végén egy fontos tanulság található (egyben követend? cél is)
   • A rémalak csak a költ? képzeletében létezik,és vele folytat a költ? párbeszédet.
   • ERKÖLCSI PARANCSA:
    • 1. Ne rágódjunk a múlton!
    • 2. A jelennel és a jöv?vel kell tör?dnünk.
    • 3. Hass,alkoss, gyarapíts!
  • Zrínyi dala
   • Zrínyi második éneke
    • 1838
    • A végs?kig elkeseredett a költ?
    • Szereplíra: Zrínyi + Sors => a költ? két énje.
    • Lírai dialógus, Zrínyi a Sors segítségét kéri.
    • A saját fiai fordulnak Magyarország ellen. (bels? széthúzás, bels?      ellenségeskedés )
    • Zrínyi bibliai átkot mondd a magyar népre: "Pusztuljanak akik a hazájukat bántják!
    • A Sors el?ször értetlen,majd ítéletet mondd => a hazának vége
    • A lírai rekviem (gyászinduló)
     • A jöv? szebb lesz.
  • Zrínyi második éneke
   • 1838
   • A végs?kig elkeseredett a költ?
   • Szereplíra: Zrínyi + Sors => a költ? két énje.
   • Lírai dialógus, Zrínyi a Sors segítségét kéri.
   • A saját fiai fordulnak Magyarország ellen. (bels? széthúzás, bels?      ellenségeskedés )
   • Zrínyi bibliai átkot mondd a magyar népre: "Pusztuljanak akik a hazájukat bántják!
   • A Sors el?ször értetlen,majd ítéletet mondd => a hazának vége
   • A lírai rekviem (gyászinduló)
    • A jöv? szebb lesz.
  • Bánk bán

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all HUNGARIAN LITERATUR resources »