Is- gymeriadau Un nos ola leuad

 • Created by: CMuse
 • Created on: 26-04-17 20:33
View mindmap
 • Is gymeriadau
  • Em Brawd Mawr Now Bach Glo
   • Now Bach Glo
  • Tad Ffranc Bee hive
   • Gres Elin Siop Sgidia
    • Ffranc Bee Hive
  • Cymeriadau Crefyddol / Statws Uchel
   • Canon
    • Huws Person
     • Azariah Jenkins
     • Huws Ciwrat
    • Ceri
    • Nai Canon
   • Preis Sgwl
   • Mister Vincent Bank a'i wraig
    • Cyril
  • Tlodi
   • Harri Bach Clocsia
   • Wil Elis Portar
  • Ffrindiau'r Fam
   • Leusa Ty Top
    • Wmffra
   • Gres Ifans drws Nesa
    • Elis Ifans
  • Meri Eirin
   • Ei dwy hogan
  • Cet rhesi gwynion a Nel Fair View
  • Robin Gwas Gorlan
   • Now Gwas Gorlan / Now Nain
    • Joni Casgan Gwrw
     • Janni Sowth
  • Tad Wil Bach Plisman
   • Jos Pliman Newydd
  • Wil cae terfyn
   • Bleddyn Ifans Garth
  • Elwyn Pen rhes
   • Margiad Wilias Pen Rhes
   • Bob Bach Sgwl
   • John Elwyn Brawd Ceri
   • Guto Cefnder y Bachgen
  • Jini Bach Pen Cae
  • Anti Elin
   • Catrin
   • Yncl Harri
  • Ann Jos Shop
  • Gwraig Defi Difas Snowdon View a Mrs Ellis Bee Hive
  • Doctor Pritchard
   • Tad Dewi SIop Gornal
   • Untitled
   • Dyn Bach tew a'r dyn tal tena
   • Nyrs Fach Ifanc

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Un nos ola leuad resources »