hafaliadau rhif

View mindmap
 • hafalidau rhif
  • CORLAT
   • cromfachau, pwer O, rhannu, lluosi, adio, tynnu
  • Llog syml
   • llog un blwyddyn yna lluosi gyda nifer y blynyddoedd
    • £150 am 5blynedd ar 3%= 3/100 x 150 x 5
  • adlog
   • llog canrannol am un blwyddyn, adio at swm cyntaf ayyb
    • £150 am 2 blynedd ar 3%= bl1 3/100 x150. bl2 3/100 x (150+4.50)
   • NEU, dilyniannau geometrig-
    • £150x 1.03 i'r pwer 2
  • ffurf safonol
   • rhif rhwng 1 a 10 x pwer o 10
   • 2.5 x 10irpwer3= 2500. 2.5 x 10irpwer-3 =0.0025
  • ffigurau ystyrlon
   • digid cyntaf sydd ddim yn 0
  • degolion cylchol
   • x=0.1818, 100x=18.18. 100x-x=99x felly 99x=18
    • ffracsiwn- 18/99 neu symleiddio- 2/11

Comments

No comments have yet been made

Similar Mathematics resources:

See all Mathematics resources »See all Number resources »