GABKI

HideShow resource information
 • Created by: Szakalaka
 • Created on: 09-12-12 13:00
View mindmap
 • GABKI
  • BUDOWA
   • 1mm - 1m
   • ostia (pory) - otwory w scianach gabek
   • ascon, sycon, leucon
   • 2 warstwy komórek, pomiedzy nimi  mezoglea
   • szkielet: w postaci igiel=spikule w mezoglei, CaCO3/ SiO2
   • spongina - sub. bialkowa miedzy spikulami
   • nie ma TKANEK
   • komórki
  • ODZYWIANIE
   • endocytoza przy udziale choanocytów
   • filtracja wody morskiej - wplywa ostiami, wyplywa otworem odplywowym (osculum)
  • ROZMNAZANIE
   • bezplciowo
    • paczkowanie
   • plciowo
    • obojnactwo
    • rozdzielnoplciowosc
     • gamety powstaja w mezoglei (brak gonad)
   • rozwój  zlozony
    • larwa - swobodnie plywajaca, przytwierdza sie do dna - PLANULA
   • regeneracja
  • SYSTEMATYKA
   • krzemionkowe  6-osiowe = szkliste
    • ksztalt kielichów, wazonów
    • np. koszyczek Wenery
   • wapienne = róznoszkieletowe
    • igly z CaCO3
    • np. Sycon
   • pospolite
    • igly z SiO2
    • wlókna bialkowe
    • np.  nadecznik, gabka grecka
  • BIOINDYKATORY - duza wrazliwosc na chemiczne zanieczyszczenia wód

Comments

No comments have yet been made

Similar resources:

See all resources »