FAKTORE WAT BYDRA TOT SUKSES V BESIENSWAARDIGHEID

View mindmap
 • FAKTORE WAT BYDRA TOT DIE SUKSES VAN 'N TOERISTE BESIENSWAARDIGHEID
  • BEMARKING - PLAASLIK EN INTERNASIONAAL
  • VOLHOUBARE EN VERANTWOORDELIKE BESTUURSPLANNE
  • BESTUUR EN PERSONEEL SE EFFEKTIWITEIT EN ETIESE GEDRAG
  • BESOEKERS SE POSITIEWE ERVARING
  • VEILIGHEID EN MISDAAD VOORKOMING
  • ALGEMENE VOORKOMS EN INSTANDHOUDING
  • KONSIDIREER MENSE MET GEBREKE
  • KENMERKE
   • BESOEKERSGETALLE OORTREF TEIKENGETAL
   • HERHAALBESOEKE
   • POSITIEWE INVLOED OP PLAASLIKE GEMEENSKAP EN OMGEWING

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all SUSKSESVOLLE T BESIENSWAARDIGHEID resources »