Emynau - Un nos Ola Leuad

 • Created by: CMuse
 • Created on: 26-04-17 21:12
View mindmap
 • Emynau
  • Emyn angladd Moi
   • "Mae nghyfeillion adre'n myned, O fy mlaen o un i un.
    • Gan fyn ngadael yn amddifad, fel pererin wrtho'i hun."
   • Dengos yn union beth yw ei fywyd.
    • Pawb yn ei adael yn amddifad.
     • Eisiau mynd adef atynt: lladd ei hyn.
  • Emynau mae'r fam yn canu wrth golli ei phwyll a mynd ar daith i'r Seilam
   • "Y Gwr a fu gynt o dan hoelion, Dros ddyn pechadurus fel fi,"
    • A yfodd o'r cwpan i'r gwaelod, ei hunan ar ben Calfari."
    • Y fam gyda ffydd cristnogol go iawn: addoli ei arglwydd a'i ddioddefaint.
     • Yn nioddefaint Crist, mae'n gweld ei dioddefaint hi ei hyn.
   • "Ffynhonnell y cariad tragwyddol, Hen gartre meddyliau o hedd.
    • Dwg finnau i'r unrhyw gyfamod, Na thorrir gan angau na'r bedd."
  • Cor Sowth
   • "Y Gwr a fu gynt o dan hoelion, Dros ddyn pechadurus fel fi."
    • Y Bachgen yn bechadur sydd yn cael ei achyb gan Crist. Dyled i Grist.
   • "Dwg finnau i unrhyw gyfamod, Na thorrir gan angau na'r bedd,"
    • Ei berthynas a'i fam yn mynd i aros yn gryf lle bynag yr eith hi - aros yn gryf trwy'r Seilam
  • Dadorchuddio'r gofgolofn
   • "Os rhaid im roi yn ol i Ti, Y gorau peth sy gennyf fi
    • Mi geisiaf ddweud er hyn yn hy, Dy ewyllys Di."
    • Angori'r gymuned.
     • Medru ymdopi oherwydd y geiriau.
  • Canu'r Fam
   • "Mae Duw yn llond pob lle, Presennol ym mhob man."

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Un nos ola leuad resources »