De Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw van de Nederlanden

 • Created by: 12chakie
 • Created on: 23-05-14 10:04
View mindmap
 • De Gouden Eeuw
  • cultuur
   • schilderkunst
    • Rembrandt
    • Vermeer
    • Frans Hals
   • literatuur
    • Bredero
    • Cats
    • Hooft
   • onderwijs
    • Universiteit Leiden
     • wetenschap
      • Hudo de Groot
      • Huygens
       • literatuur
        • Bredero
        • Cats
        • Hooft
      • Descartes
      • Baruch de Spinoza
   • wetenschap
    • Hudo de Groot
    • Huygens
     • Descartes
     • Baruch de Spinoza
   • politiek
    • koloniaal rijk
    • REPUBLIEK
    • Prins Maurits
     • Frederik Hendrik
      • Willem II
       • Willem III
   • maatschappij
    • calvinisme
     • politiek
      • koloniaal rijk
      • REPUBLIEK
      • Prins Maurits
       • Frederik Hendrik
        • Willem II
         • Willem III
    • burgerij
   • economie
    • handel
     • VOC
      • slavendriehoek
       • WIC
      • Rumphius
      • WIC
   • tolerant klimaat

   Comments

   No comments have yet been made

   Similar History resources:

   See all History resources »See all Nederlandse Geschiedenis resources »