Dangosaf iti Lendid - nodweddion arddull

HideShow resource information
View mindmap
 • Dangosaf iti Lendid
  • gan Dafydd Rowlands
  • Ailadrodd
  • Cyferbyniad
  • Trosiad
  • "mewn cusanau"
   • darlun o’r defaid yn pori ar y mynydd
    • Mae’r defaid yn pori mor ysgafn nes eu bod nhw fel petaent yn cusanu’r borfa.
     • dangos ei gariad tuag at yr ardal.
 • Ansoddeiriau
  • Dangosaf iti Lendid
   • gan Dafydd Rowlands
   • Ailadrodd
   • Cyferbyniad
   • Trosiad
   • "mewn cusanau"
    • darlun o’r defaid yn pori ar y mynydd
     • Mae’r defaid yn pori mor ysgafn nes eu bod nhw fel petaent yn cusanu’r borfa.
      • dangos ei gariad tuag at yr ardal.
  • "perthi tew..."
  • "llusi’n drwch"
   • Darlun o ddigonedd
    • "perthi tew..."
    • Mae yna ddigon o ffrwythau ar y coed a thrwy hyn cawn ddarlun o ardal gyfoethog iawn.
     • Nid cyfoeth yn ariannol, ond cyfoethog o bethau gorau bywyd.
 • Ailadroddir y geiriau hyn deirgwaith yn y gerdd.
  • "Dere fy mab"
   • Pwysleisio awydd y tad i ddangos yr holl bethau hyn i’r mab.
  • Mae ailadrodd y rhagenw ‘fy’ yn pwysleisio agosatrwydd y tad tuag at ei fab.
 • "byd...rhwng dy draed"
  • Pwrpas y cyferbyniad yw fod modd gweld rhyfeddodau mawr wrth ddangos yr un ardal fach hon i’r mab.
   • Mae yma gyfoeth ‘drud’ yn agos i adref

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »