Barddoniaeth- 'Caerdydd'

HideShow resource information
View mindmap
 • Caerdydd
  • Technegau
   • Y trosiad y "dôr"
   • Cynghanedd: "i'r brifddinas eirias hn, i dir glas adar gleision"
   • Odl
   • Cyflythrennu- "diwallu a diwylliant"
  • Cynnwys
   • Yr iath Cymraeg "ar gynydd" yn ardaloedd Caerdydd
   • Y "dor yma ar agor" i'r Gymraeg yng Nghaerdydd
   • Plant yn cael "eu diwallu a diwylliant"
  • Mynegi Barn
   • Mae'n bwysig iawn i fi bod pobl ifanc yn dysgu Cymraeg
   • Dwi'n cytuno gyda Iwan Rhys bod Cerdydd yn ddinas gyffrous
   • Mae problemau tebyg yn fy ardal, Torfaen.
   • Yn y dyfodol, hoffwn i siarad Cymraeg yn rhugl
  • Ansoddeiriau
   • Yn obeithiol
   • Yn rymus
   • Yn bositif
   • Yn fywiog

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddioniaeth resources »