Adran C -Drama

HideShow resource information
View mindmap
 • Adran C Darn un
  • cynllun llawr/lleuoliad y gynulleidfa
   • siap y llwyfan
    • Bwa Proceniwm
    • Llwyfan Gwth
    • Llwyfan Arena
   • Lleuoliad y gynulleidfa
   • Allwedd manwl
   • Nodi ble mae'r prif oleiadau
   • Nodi manau dechreuol a man gorffen pob cymeriad
   • Un prif fwriad a symbol
  • Math o llwyfan,set ,lliw, awyrgylch
   • Dewis o llwyfan
   • Dewis arddull +brawddeg o reswm
    • Natirolaeth
    • Gwrth -natirolaeth
    • symbolaidd
    • Brechtaidd
   • Beth yw'r lleuoliad ac awyrgylch rydych chi am creu
   • Defnydd a lliwiau y set
    • creu awyrgylch
    • Beth sydd ar y llawr
  • Dodrefn
   • nodi mewn yr allwedd
   • Defyndd
    • Pren
    • metel
    • plastig
   • Arwyddocad
   • cryfder
   • Pwydau
   • adeg
    • artdeco
    • realaeth fodern
    • groeg hynafol
  • Gwisgoedd
   • Arddull
    • realaeh fodern (1940au - heddiw)
    • Naturiolaidd (1880- 1930au)
    • Brechtaidd
    • Symbolaidd
   • enw cymeriad
   • lliw
   • Dilledyn
    • crys
    • trowsis /sgert
    • esgidiau
    • Gwallt/ het
   • Cyflwr
   • colur
   • Arwyddocad
 • groeg hynafol

Comments

No comments have yet been made

Similar Drama & Theatre Studies resources:

See all Drama & Theatre Studies resources »See all Adran C - Darn Un resources »