Achosion y Toriad o Rhufain

HideShow resource information
View mindmap
 • Achosion y Toriad o Rhufain
  • Rol  cefnogwyr Anne Boleyn
   • Cefnogwyr A.B yn protestaniaid ac eisiau mwy o pwer
   • A.B a'i cefnogwyr yn rhoi bwysau ar Harri i cyflwyno newidiadau
  • Angen am etifedd gwryw
   • Etifedd gwryw yn sicrhau dilyniant teuluol, pwer a statws sy'n gwneud gwlad gref
   • Pwysig iawn- problemau rhyfel y rhosynnod wedi pwysleisio hynny
  • Harri angen mwy o bwer
   • Os yn pennaeth yr eglwys bydd neb medru herio ei bwer
   • Wedi gwario lot ar rhyfeloedd gyda ffrainc ac felly angen mwy o arian
  • Cydwybod Harri
   • Roedd Catrin yn briod i brawd Harri
   • Diffyg meibion yn arwain Harri i gwestiynu dilysrwydd y briodas yn llygaid Duw
  • Untitled

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Britain in the Middle Ages resources »